تا مدتی قبل تنها راه رفع مشکلات ناشی از افتادگی پوست صورت، جراحی لیفت صورت بود. اما با پیشرفت دانش پزشکی، لیفت صورت بدون...